பூமிக்கு மேல் இருக்கும் இரண்டு நிலவுகள்... வெளியான அதிரவைக்கும் உண்மை!!!

Report
206Shares

பூமிக்கு மேலும் இரண்டு நிலவுகள் இருப்பதை ஹங்கேரி நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர். இதுகுறித்தவாதம் கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்து வந்த நிலையில், பூமிக்கு கூடுதலாக 2 நிலவுகள் இருப்பதை தற்போது ஹங்கேரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆதாரத்துடன் நிரூபித்துள்ளனர்.

அந்த இரு நிலவுகளும் தூசுக்கள் நிறைந்து காணப்படுவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பூமியில் இருந்து நிலவு உள்ள தொலைவிலேயே இரு நிலவுகளும் இருப்பதாகவும் ஆனால் மங்கலான ஒளியை இவை உமிழ்வதால் கண்டறிவதில் சிக்கல் இருந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இவற்றை முதன் முதலில் கண்டறிந்த போலந்து ஆராய்ச்சியாளர் கோர்ட்லெவ்ஸ்கி (Kordylewsky)யின் பெயர் தான் இந்த நிலவுகளுக்கு சூட்டப்பட்டுள்ளது.

8687 total views