உங்கள் வயதிற்கு ஏற்ப யார் எத்தனை மணிநேரம் தூங்க வேண்டும் தெரியுமா?.. அலட்சியபடுத்தாதீர்கள்!

Report
661Shares

நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக, இளமையோடு, எந்த நோயும் இல்லாமல் வாழ ஒரு அற்புதமான மருந்து உள்ளது. 8 மணி நேரம் நிம்மதியான தூக்கம்தான் அந்த மருந்து. தூக்கமா என்று சாதாரணமாக நினைக்க வேண்டாம்.

தூக்கம் தொடர்பான பல ஆய்வு முடிவுகளில் தூக்கக்தை விட சிறந்த மருந்து ஏதும் இல்லை என தெரியவந்திருக்கிறது. சரியாக தூங்கவில்லை என்றால், அறிவாற்றல் பாதிக்கப்படுகிறது. முடிவெடுக்கும் ஆற்றல், திட்டமிடும் ஆற்றல், நினைவாற்றல், கவனம் ஆகியவை தூக்கம் இல்லாததால் பாதிக்கப்படுகிறது. யார் எத்தனை மணிநேரம் தூங்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.

பிறந்து மூன்று மாதங்கள் வரை குழந்தைகள் நாளொன்றுக்கு 14லிருந்து 17 மணிநேரம் வரை தூங்க வேண்டும்.

4-11 மாத குழந்தைகள் 12லிருந்து 15 மணி நேரங்கள் வரை தூங்கவேண்டும், குறைந்தது 10 மணி நேரங்கள் தூங்கலாம்.

1-2 வயது குழந்தைகள் தினமும் 11லிருந்து 14 மணி நேரங்கள் வரை தூங்கவேண்டும்.

3-5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் தினமும் 10லிருந்து 13 மணி நேரங்கள் தூங்கவேண்டும்.

6-13 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் ஒன்பது மணிநேரத்திலிருந்து 11 மணிநேரம் வரை தினமும் தூங்கவேண்டும்.

14- 17 வயதுடையவர்களுக்கு 10 மணி நேர தூக்கம் அவசியம்.

18-25 வயது இளைஞர்கள் 7லிருந்து 9 மணிநேர தூக்கம் அவசியம். 26-64 வயது இருப்பவர்களுக்கும் இதே நேரம் தூங்கலாம்.

65 வயது அல்லது அதற்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு ஆரோக்கியமான தூக்கம் என்பது தினசரி 7லிருந்து 8 மணிநேரம் வரை தூங்கலாம்.

loading...