அதிசயமான மீன் இனம்..! உலகில் நாம் அறிந்திடாத எண்ணற்ற அதிசயங்களில் இதுவும் ஒன்று!

Report
950Shares

கடவுளின் படைப்பில் அனைத்தும் அதிசம் என்பதற்கு இந்த மீன் இனம் ஒரு எடுத்து காட்டு.

குறித்த மீன் இனம் தண்ணீரில் இருக்கும் போது சாதாரணமாகவும், மனிதனின் கைப்பட்டதும் விசித்திரமாகவும் மாறிவிடுகின்றது.

உலகில் நாம் அறிந்திடாத எண்ணற்ற அதிசயங்கள் பல இருக்கின்றது. அதில் இதுவும் ஒன்று..

30360 total views