சிறுவனை போல ஆங்கிலத்தில் உங்களால் வெளுத்து வாங்க முடியுமா..? இந்தியாவில் ஒழிந்திருக்கும் திறமைகள்

Published:Tuesday, 20 June 2017, 00:06 GMTUnder:General

தற்போது எல்லாம் சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ஆங்கிலத்தில் கதைப்பதற்கே விரும்புகிறார்கள்.

ஆங்கிலம் பேசுவது என்பது என்னதான் கஸ்டப்பட்டாலும் சரளமாக எல்லோரும் வந்து விடுவதில்லை.

சிலருக்கு இயல்பாகவே ஆங்கிலம் பேசும் திறமை வந்து விடும். இந்த சிறுவன் என்னம்மா ஆங்கிலத்தில் கதைத்து அசத்துறாங்கனு நீங்களே பாருங்க...

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்