ஆங்கிலத்தில் வெளுத்து வாங்கும் பாட்டிகள்.. பாருங்க ஆனால் சிரிக்கக்கூடாது

Published:Monday, 19 June 2017, 11:07 GMTUnder:Entertainment

தற்போதெல்லாம் சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ஆங்கிலத்தில் கதைப்பதற்கே விரும்புகிறார்கள்.

தமிழில் கதைத்தால் கௌரவக் குறைச்சலாகவும், தனது நாகரீகம் பாதிக்கும் என்றும் இவ்வாறாக செயல்படுகின்றனர்.

தாய்மொழியான தமிழ்மொழியினை கதைப்பதற்கு ஏன் தயக்கம் கொள்கீறீர்கள்?.. தற்போது இதில் வயதான முதியவர்களும் சேர்ந்துவிட்டார்கள் போல... என்னம்மா ஆங்கிலத்தில் கதைத்து அசத்துறாங்கனு நீங்களே பாருங்க...

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்