பணமில்லாமல் கேக் மீது ஆசைப்பட்ட சிறுமி - இதை கண்ட இளைஞன் என்ன செய்தான் தெரியுமா?

Published:Friday, 19 May 2017, 23:57 GMTUnder:General

உதவி செய்யும் நிலையில் நீ இருந்தால் தேவைப்படுபவனாக கண்டிப்பாக உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதே தர்மம். ஆனால் எல்லாரும் இதை பின்பற்றுகிறார்களா என்றால் கேள்விக்குறிதான்.

இங்கு ஒரு சிறுமி கேக் வாங்கவேண்டும் என விரும்புகிறாள். ஆனால் அவளின் பாட்டியால் பணக்குறைவால் அதை வாங்க முடியவில்லை.

இதைக் கண்ட இளைஞன் சிறுமிக்கு அந்த கேக்கை பரிசளிக்கிறான். ஆனால் அதைவாங்க மறுக்கும் பாட்டியிடம் அந்த இளைஞன் சொல்லும் காரணத்தை பாருங்கள்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்