பிறந்து 2 மாதமே ஆன குழந்தை சொல்லும் ஹலோவை கேளுங்கள்

Published:Friday, 19 May 2017, 22:13 GMTUnder:Living

பிறந்து 2 மாதமே ஆன இந்த  பிஞ்சு குழந்தை தாய் சொல்லும் வார்த்தையை கேட்டு அப்படி பேசுவது மிகுந்த ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தாய் ஹலோ என்று சொல்ல குழந்தை அதனை கேட்டு அப்படியே சொல்லுகிறது. இந்த காட்சியை மிஸ் பண்ணிடாமல் நீங்களும் பாருங்கள்.
Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்