மகள் தனது தந்தையை தேர்ந்தெடுக்கும் தருணம்- மனதை நெகிழவைக்கும் காட்சி

Published:Friday, 19 May 2017, 20:56 GMTUnder:Leisure

பொதுவாக திருமணம் என்றால் பெண்ணின் சம்மதமும் மணமகனின் சம்மதமும் தான் கேட்டு திருமணம் செய்து வைப்பார்கள்.

ஆனால் இங்கு சற்று வித்தியாசமாக திருமணம் செய்யும் ஆண், திருமணம் செய்ய போகும் பெண்ணின் குழந்தையிடம் தன்னை உன்னுடைய தந்தையாக ஏற்றுக்கொள்ள உனக்கு சம்மதமா என கேட்கிறார். அதற்கு அந்த குழந்தை என்ன பதில் சொல்லியது என்பதை இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்