சரமாரியாக ஆங்கிலத்தில் பேசிய விவசாயி அய்யா கண்ணு.. அதிர்ந்து போன ஆங்கில ஊடகம்!!

Published:Friday, 21 April 2017, 08:54 GMTUnder:General

தமிழக விவசாயிகளின் குறைகளை கேட்பதற்காக பிரபல ஆங்கில ஊடக மூத்த ஆசிரியர் ராஜ்தீப் சர்தேசாய் டெல்லி ஜன்தர் மந்தருக்கு வந்தார், அவரின் கேள்விக்கு ஆங்கிலத்தில் பதில் கூறி அதிர வைத்தார் அய்யா கண்ணு.

உங்களின் ஒற்றுமையை பார்த்த உண்மையில் நான் ஆச்சர்ய படுகின்றேன் என ராஜ்தீப் சர்தேசாய் கூறினார். இறுதியில் ஆங்கில ஊடக செய்தி ஆசிரியர் ராஜ்தீப் சர்தேசாய்,

”மோடி ஜி இதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தால் சொல்கின்றேன், விவசாயிகள் அவர்களின் குரலை நீங்கள் கேட்ட வேண்டும் என விரும்புகின்றார்கள், உபி விவசாயிகளுக்கு கடனை தள்ளுபடி செய்யும் நீங்கள் ஏன் இவர்களின் கடனை தள்ளுபடி செய்யவில்லை என கேட்கின்றார்கள்”

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்