மெய் மறக்க வைக்கும் குரலில்

Published:Wednesday, 04 January 2017, 19:02 GMTUnder:Entertainment

மனிதர்களாகிய நம்மில் மறைந்திருக்கும் திறமைகள் எவ்வாறு வெளிக்கொண்டு வருவது. இதனை அறியாமல் சிலர் தனது திறமையினை தன்னுள்ளே புதைத்து விடுகின்றனர் அல்லது அவர்களுக்கு திறமையா இல்ல என்று நினைத்து கொள்வார்கள்.

ஆனால் மனிதனாக பிறக்கும் போது நாம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் கண்டிப்பாக சில திறமைகள் மறைந்திருக்கும். சிலருக்கு தனக்குள் இருக்கும் திறமையின் முக்கியத்துவம் தெரிவதில்லை என்று விட்டு விடுவார்கள். இதில் சிலர் தனக்குள் இருக்கும் திறமையை ஏதாவது செய்யும் போது தான் அவர்களுக்கு தெரியும்.

இந்த வீடியோவில் வரும் பெண் தனது திறமையை எப்படி வெளிப்படுத்தி உள்ளார் என்று நீங்களே பாருங்கள். இவரது திறமையை இந்த புதிய ஆண்டுல் அனைவருக்கும் பிடித்த மாதிரி ஒரு பாடல் பாடியுள்ளார். அது மட்டும் இன்றி அனைவருக்கும் புத்தண்டு வாழ்த்துக்கள் தனது இனிமையான குரல் முலையமாக பாடியுள்ளார். இந்த பாடலை நீங்களே பாருங்கள்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்