ஒரு காலை இழந்த, யாழ்ப்பாண இளைஞனின் “அசத்தல் நடனம்”

Published:Friday, 16 December 2016, 23:44 GMTUnder:Talent

மனிதனாக பிறக்கும் போது நாம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் கண்டிப்பாக சில திறமைகள் மறைந்திருக்கும். அதனை நாம் தக்க தருணத்தில் வெளிக் கொண்டு வருவது அவரவர் கையில் தான் உள்ளது.

ஒரு காலை இழந்த யாழ்ப்பாண இளைஞனின் அசத்தல் நடனம்… சிங்கள தொலைக்காட்சியில்…

ஈழ விடுதலைப் போரில் தனது ஒரு காலை இழந்த யாழ்ப்பாண இளைஞனின் அசத்தல் நடனம்… இலங்கை நாட்டு சிங்கள தொலைக்காட்சியில்…

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்