திருடர்களை பிடிப்பதற்காகவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய தொழில்நுட்பம்

Published:Sunday, 06 November 2016, 10:53 GMTUnder:Technology

இந்த காலத்தில் உள்ள அனைவரும் தொழில்நுட்பங்கள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அது மட்டும் இன்றி சிறுவர்களும் தொழில்நுட்பங்களுக்கு அடிமை ஆகிவிட்டனர்.

தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி மனித இனத்தை அடிமையாக மாற்றிவருகிறது. இதன் வளர்ச்சியை வைத்து நடக்கும் நல்ல விஷயங்களை விட கெட்ட விஷயங்கள் தான் அதிகம். உதாரணமாக இந்த காலத்தில் உள்ள திருடர்கள் தொழில்நுட்பங்தை வைத்து கொண்டு தான் திருடுகிறார்கள் .

இந்த வீடியோவில் தொழில்நுட்பத்தை வைத்து திருடிவிட்டு காரில் தப்பிக்கும் திருடர்களை எளிதாக பிடிப்பதற்கு புதிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்து உள்ளார்கள்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்