எதற்காக இவ்வளவு அதிர்ச்சி அடைறாங்கனு தெரியுமா?...

Published:Saturday, 09 February 2013, 06:08 GMTUnder:Living

தனது தந்தையுடன் புகையிரத நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்த சிறுமி, முதல் முறையாக புகையிரதத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படும் தோற்றமே இதுவாகும்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்