கடல்நாயின் எதிர்பாராத சுற்றுப்பயணம்!...

Published:Wednesday, 02 January 2013, 11:47 GMTUnder:Pets & Animals

கடல் நாய் ஒன்று கடும் மழையினால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி கடற்கரையிலிருந்து 50 மைல்கள் தொலைவுள்ள தரைப்பகுதிக்கு எதேச்சையாக ஒரு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட காட்சியையே இங்கு காண்கின்றீர்கள்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்