குமுறும் எரிமலைக்கு​ள்ளும் ஒரு மென்மையான காதலா?

Published:Saturday, 22 September 2012, 03:10 GMTUnder:General

உலக மக்களால் சர்வதிகாரி என அறியப்பட்ட ஹிட்லர் சிறந்த போர் வீரர் என்பதும் யாவரும் அறிந்த விடயமாகும்.

தனது வீரத்தால் எதிரிகளை தோற்கடித்து வெற்றிகளை சுவைத்த அவர், தனது சர்வதிகாரப் போக்கால் மக்களின் வெறுப்பை சம்பாதிக்கவும் தவறவில்லை.

இவ்வாறு கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கு பெயர்பெற்ற ஹிட்லரின் பெருவிருப்பத்திற்குரிய இருப்பிடமாகத் திகழ்ந்த கட்டிடத்தின் காட்சிகளையே படங்களில் காண்கின்றீர்கள்.

இக்காட்சிகளைப் பார்க்கும் போது அவர் எந்த அளவிற்கு கலைநயத்தை நேசித்திருப்பார் என்பது தெட்டத் தெளிவாக புலப்படுகின்தல்லவா?

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்