தண்டவாளத்தில் கூடுகட்டி தைரியமாக வாழும் பறவை

Published:Thursday, 14 June 2012, 12:56 GMTUnder:Pets & Animals

பறவைகள் வசிக்கும் இடத்தில் சிறு சத்தம் கேட்டாலே அவ்விடத்தினை விட்டு பறந்து சென்றுவிடும். ஆனால் seagull என்ற பறவை தைரியமாக தண்டவாளத்திலே கூடுகட்டி வாழ்கின்றது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்