ஒரு தேங்காயிற்கு இவ்வளவு சக்தியா!! முழுசா பாருங்க..மொத்தமும் புரியும்?

முதன்மை வகிக்கும் கனிகளுள் தேங்காயும் ஒன்றாகும். இவை ஆண்டு முழுவதும் கிடைக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது.

இந்த தேங்காயின் நன்மை பற்றி அறிந்து கொள்ளாத பலர் இன்றும் உள்ளனர்.

இதை பாருங்க தேங்காவுக்கு இவ்வளவு சக்தியானு நீங்களே தெரிஞ்சிக்குவீங்க..