ஆச்சர்யமூட்டும் அறிவியல் விந்தைகள்......!

அறிவியலால் எதுவும் செய்ய முடியும் என்பதை உணர்த்தும் பல கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி நாம் கேள்விபட்டிருப்போம். தொழில்நுட்பங்கள் ஒரு விதத்தில் வளர்ச்சியடைந்து வந்தாலும் நம்மில் எத்தனை பேர் அவைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறோம்.

இந்த காணொளியில் பாருங்கள்....அரிவியலின் ஒரு அழகான விந்தையை...